Muusikatund

Muusikatund

Muusikatund on mõnus koht ja aeg lapsele ja vanemale, kus lauldakse, kuulatakse erinevat muusikat; liigutakse ja tantsitakse selle saatel, kiigutatakse ja silitatakse, patsu-tatakse ja hüpitatakse.
Suheldes läbi rütmide, helide ja pillide annate lapsele võimaluse uut avastada ja areneda. Tegevustes kasutame Orff muusikainstrumente ja palju erinevaid lapsi köitvaid vahendeid.

Lähtun oma töös mõttest, et KÕIK VÕIB OLLA MUUSIKA!

Helisid tekitades arenevad lapse peenmotoorika, koordinatsioon, tähelepanu ja mälu.

Koos lustides saab loomulikult palju rõõmu, hellust ja positiivsust, mis tugevdab lapses turvatunnet.
Väikesed lapsed on suured avastajad. Avada neile uks muusikamaailm on suur privileeg ning vastutus. Laste vahetu rõõm ja silmadesära on minu jaoks parim tagasiside.

Õpetaja Enel Seeman